Co děti na táboře čeká?

Náš tábor je pojat hodně akčně tak, aby děti měly co nejvíce pohybu. Většina her je vymyšlena tak, aby bavila všechny zúčastněné, tj. děti i dospělé, a zapojili se do nich v průběhu tábora všichni.

Celým táborem se vždy vine nějaký příběh (tematická celotáborová hra), jehož jsou malí i velcí táborníci součástí. Vedoucí a instruktoři mají většinou předem rozdělené role – kladné i záporné, které nezřídka představují celý tábor, a v těchto rolích pro děti hrajeme scénky v kostýmech, abychom je uvedli do děje. Cílem celotáborovky bývá, aby děti musely porazit záporné postavy a dobro zvítězilo.

V rámci her vedeme děti k tomu, aby spolupracovaly, učily se překonávat překážky, silnější a starší pomáhaly mladším a slabším, společně plnily úkoly a projevovaly vlastní úsudek a invenci. Jak takové scénky a akční hry vypadají, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

 

Trocha historie

Všechno to začalo před více než 25 lety. Rodiče jednoho z nás do schránky dostali leták s nabídkou na dětský letní tábor v Kočvarově mlýně u Jindřichova Hradce. Po dohodě několika rodičů, kteří se sami dlouhá léta přátelí, jsme byli (jelo nás tehdy celkem asi 6) vysláni na první ročník, a protože jsme se vrátili nadšení, začali jsme na Kočvar jezdit pravidelně, časem přibývali další kamarádi ze školy a odjinud, zkrátka banda dětí, které se znají nejenom z tábora, ale i přes rok.

Když jsme dosáhli 15 let, nabídli nám tehdejší táboroví náčelníci, zda bychom další rok nechtěli jet jako instruktoři k dětem. Tak jsme se konečně dočkali a byli pozvaní do světa za oponou – konečně jsme se dostali k tomu, jak to všechno vzniká a funguje.

Jako instruktoři a později oddíloví vedoucí jsme na tábor v Kočvarově mlýně jezdili mnoho let, až jsme pojali myšlenku založit si tábor vlastní. Tak vznikli Táborníci BRUTT. V dalších letech se postupně přidávali další kamarádi, ať už z „vejšky“ nebo třeba z veslařského prostředí (několik táborníků od dětství závodně veslovalo, někomu to vydrželo dokonce až do teď!).

Za několik let fungování nás najednou bylo až moc. Tento personální „přetlak“ vyvrcholil založením dalšího tábora. Občanské sdružení Táborníci Perun bylo založeno v roce 2007.

 

Proč je tábor tak levný?

Táborníci Perun fungují jako nezisková organizace, všichni táborové aktivity děláme dobrovolně bez nároku na jakoukoliv peněžní odměnu, na tábor i táborové brigády, které táboru předcházejí a kde vytváříme převleky, masky a „zbraně“ pro děti, jezdíme ve svém vlastním volném čase (pracující v době dovolené).

Nedostáváme sice žádnou finanční podporu ze strany ministerstva školství nebo Evropské unie, nicméně náš tábor je důkazem, že to jde ufinancovat i za takhle nízkou částku na dítě – stačí jen chtít a dělat věci s nadšením a zapálením. Také proto je pro nás důležité naplnit kapacitu tábora, abychom mohli nejenom finacovat náklady jako jsou autobus, pronájem tábora, jídlo, ale také jsme nakoupili materiál na rekvizity ke hrám, odměny pro děti za splněné úkoly a podobně.


Táborníci PERUN o. s.
Adresa sdružení: Nosická 12/2389, 100 00  Praha 10
Korespondenční adresa: J. K. Tyla 1499, 277 11  Neratovice
Vznik: 5. 3. 2007
IČO: 27059715
Číslo účtu: (brzy doplníme)