Cena tábora: 5.800,- Kč

V ceně je zahrnuta doprava autobusem, pobyt ve stanech s podsadou, strava 5x denně, táborové tričko, zajištění programu, zdravotní péče a další.

Rezervace pobytu na táboře proběhne po odeslání přihlášky a zaplacení zálohy 1.500,- Kč, celá částka je splatná k 29. 2. 2024.

Prosíme mějte na paměti, že pokud zrušíte rezervaci pobytu bez vážného důvodu bezprostředně před táborem,
a Vaše místo se nepodaří obsadit náhradníkem, zálohu Vám bohužel nebudeme moci vrátit.

Dlouhodobě se snažíme, aby byl tábor pro rodiče finančně dostupný. Vše připravujeme ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.