Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji, vyfoťte či oskenujte a zašlete na e-mail [email protected].

V dostatečném předstihu před táborem si nechte potvrdit zdravotní způsobilost dítěte u ošetřujícího lékaře dítěte. Jedná se o posudek zdravotní způsobilosti, který potvrzuje lékař, má platnost 24 měsíců, můžete tedy použít i jiný platný formulář. Někteří doktoři vystavují svůj vlastní.

V den odjezdu na tábor dle zdravotního stavu dítětě vyplňte prohlášení bezinfekčnosti o tom, že dítě nepřišlo do styku s infekčním onemocněním.

Kromě výše uvedených dokumentů budeme potřebovat kopií průkazu zdravotní pojišťovny a kopii očkovacího průkazu

Výše uvedené dokumenty předejte zástupci tábora při odjezdu.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu [email protected].